• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Cenniki

14:13, 15.06.2010
Cenniki

Obok zamieszczamy wyciąg z Katalogu Cen Usług świadczonych przez Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A.

Katalog Cen Usług ODiZP obowiązuje od 1 lipca 2018r.

Obok zamieszczamy wyciąg z Katalogu Cen Usług świadczonych przez Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A.

Katalog Cen Usług ODiZP obowiązuje od 1 lipca 2018r.


Procedura Realizacji Zamówień

W momencie kiedy znacie już Państwo ceny świadczonych przez nas usług, prosimy o skorzystanie z Telefonicznej Informacji i Zbiorach, gdzie otrzymacie wszystkie niezbędne informacje o interesujących Państwa zasobach audiowizualnych, zgromadzonych w archiwach TVP S.A.

Następnym krokiem jest wypełnienie Wniosku o udostępnienie, oraz dostarczenie do nas tego kompletnie wypełnionego i podpisanego druku (osobiście, pocztą tradycyjną bądź faksem).

Od tego momentu rozpoczyna się realizacja zamówienia. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od stopnia jego złożoności (zwykle jest to od kilku do kilkunastu dni).
W chwili kiedy Państwa zamówienie zostanie zrealizowane, zostaniecie Państwo o tym fakcie poinformowani (w momencie kiedy we wniosku zaznaczyliście opcję odbioru osobistego).

Jeżeli zamówiony/e materiał/y mieliśmy Państwu dostarczyć przesyłką pocztową, otrzymacie ją niezwłocznie po realizacji zamówienia (przesyłka polecona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – koszt przesyłki zostanie doliczony do faktury VAT za wykonaną usługę a faktura, o której mowa, będzie dołączona do przesyłki).

W przypadku odbioru osobistego w siedzibie TVP S.A., należność za realizację zamówienia na podstawie faktury VAT, uiścicie Państwo w kasie Spółki.