Wyniki otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej”

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej”

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie kandydatów na Prezesa Zarządu i Członków Zarządu TVP S.A.

Sprawozdanie Zarządu TVP S.A. z wykorzystania wpływów abonamentowych na realizację misji publicznej w 2010 roku