Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na 3 (trzech) Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Spółki Telewizja Polska S.A.

Wyniki otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej”

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej”