• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Rada Nadzorcza o Strategii Zarządu TVP na lata 2012-2015

11:17, 12.03.2012
Rada Nadzorcza o Strategii Zarządu TVP na lata 2012-2015Strategia precyzuje misję i wizję Spółki, a także wyznacza cele, których realizacja pozwoli na wypełnienie powinności nadawcy publicznego. Kilkusetstronicowy dokument uwzględniający analizę strategiczną oraz strategie szczegółowe dla takich obszarów jak program i produkcja, marketing, technologia, finanse, zarządzanie oraz oddziały terenowe wyznacza cele strategiczne TVP na najbliższe 5 lat. Cele te obejmują m.in.:

- tworzenie wysokiej jakości audycji przy odbudowanym potencjale twórczym i produkcyjnym TVP,

- różnicowanie oferty programowej i sposobów jej upowszechniania, w tym wzmocnienie portfolio kanałów tematycznych (z przeznaczeniem do szerokiego dostępu poprzez naziemną telewizję cyfrową), rozwój oferty programowej i usług audiowizualnych w Internecie oraz nowych mediach, a także odnowienie oferty regionalnej,

- udostępnienie tworzonych treści we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji, w szczególności poprzez naziemną telewizję cyfrową, w ramach której kanały TVP1 i TVP2 udostępnione zostaną w jakości HD,

- efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami jako bezwzględny wymóg dla publicznego nadawcy,

- odbudowa roli TVP jako głównego medium opiniotwórczego i wzięcie aktywnego udziału w procesie budowaniu kapitału społecznego,

- stworzenie spójnej i nowoczesnej platformy technologicznej – co wspomoże zapewnienie wysokiej jakości tworzonych audycji, a także usprawni proces produkcji i emisji,

- skala obecnej działalności komercyjnej prowadzonej przez TVP została określona jako przejściowa – jej redukcja będzie możliwa wraz z odbudowaniem finansowania publicznego.

Tempo wdrożenia Strategii zależeć będzie od skuteczności działań naprawczych w ramach finansowania publicznego – obecnie stanowi ono ledwie kilkanaście procent przychodów TVP. Wizja określona w Strategii ukazuje jak może działać nadawca publiczny przy właściwej strukturze finansowania, podejmując decyzje programowe w celu realizowania powinności publicznych.

Członkowie Rady Nadzorczej pozytywnie ocenili dokument przyjęty przez Zarząd zgłaszając jednocześnie szereg uwag i pytań dotyczących zwłaszcza konkretnych działań oraz programu i harmonogramu realizacji zadań wynikających ze Strategii. Dyskusja będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w kwietniu.

Podczas posiedzenia 7 marca Rada Nadzorcza TVP rozpoczęła dyskusję na temat „Strategii Zarządu Spółki na lata 2012 – 2015”. Strategia ta została przyjęta przez Zarząd 30 stycznia i przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.


Podziel się:  Więcej
Strategia precyzuje misję i wizję Spółki, a także wyznacza cele, których realizacja pozwoli na wypełnienie powinności nadawcy publicznego. Kilkusetstronicowy dokument uwzględniający analizę strategiczną oraz strategie szczegółowe dla takich obszarów jak program i produkcja, marketing, technologia, finanse, zarządzanie oraz oddziały terenowe wyznacza cele strategiczne TVP na najbliższe 5 lat. Cele te obejmują m.in.:

- tworzenie wysokiej jakości audycji przy odbudowanym potencjale twórczym i produkcyjnym TVP,

- różnicowanie oferty programowej i sposobów jej upowszechniania, w tym wzmocnienie portfolio kanałów tematycznych (z przeznaczeniem do szerokiego dostępu poprzez naziemną telewizję cyfrową), rozwój oferty programowej i usług audiowizualnych w Internecie oraz nowych mediach, a także odnowienie oferty regionalnej,

- udostępnienie tworzonych treści we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji, w szczególności poprzez naziemną telewizję cyfrową, w ramach której kanały TVP1 i TVP2 udostępnione zostaną w jakości HD,

- efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami jako bezwzględny wymóg dla publicznego nadawcy,

- odbudowa roli TVP jako głównego medium opiniotwórczego i wzięcie aktywnego udziału w procesie budowaniu kapitału społecznego,

- stworzenie spójnej i nowoczesnej platformy technologicznej – co wspomoże zapewnienie wysokiej jakości tworzonych audycji, a także usprawni proces produkcji i emisji,

- skala obecnej działalności komercyjnej prowadzonej przez TVP została określona jako przejściowa – jej redukcja będzie możliwa wraz z odbudowaniem finansowania publicznego.

Tempo wdrożenia Strategii zależeć będzie od skuteczności działań naprawczych w ramach finansowania publicznego – obecnie stanowi ono ledwie kilkanaście procent przychodów TVP. Wizja określona w Strategii ukazuje jak może działać nadawca publiczny przy właściwej strukturze finansowania, podejmując decyzje programowe w celu realizowania powinności publicznych.

Członkowie Rady Nadzorczej pozytywnie ocenili dokument przyjęty przez Zarząd zgłaszając jednocześnie szereg uwag i pytań dotyczących zwłaszcza konkretnych działań oraz programu i harmonogramu realizacji zadań wynikających ze Strategii. Dyskusja będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w kwietniu.