• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Wyniki otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej”

11:45, 20.02.2012
Wyniki otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej”!!! pusty LEAD !!!

Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., jako Beneficjent projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej”, 13.02.2012r. dokonała wyboru nowego partnera na rzecz realizacji ww. projektu z zachowaniem trybu wyboru określonego w art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Partnerem Projektu wybrano Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” z siedzibą przy ulicy Teatralnej 26 w Gorzowie Wlkp. Oferta współpracy na rzecz realizacji projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej” przedstawiona przez Stowarzyszenie w pełni odpowiada kryteriom określonym w ogłoszeniu o naborze partnera.

Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. uzyskała zgodę Instytucji Pośredniczącej – Województwa Lubuskiego na przyjęcie do projektu „Lubuska Akademia Ekonomii Społecznej” nowego partnera – Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „Krąg”.


Podziel się:  Więcej