• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Rewolucja cyfrowa już wybuchła

21:37, 16.04.2012
Rewolucja cyfrowa już wybuchła- Traktujemy naszą konferencję, jako reakcję na dzwonek alarmowy dzwoniący mediom publicznym – powiedział prof. Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, otwierając konferencję poświęconą finansowaniu mediów publicznych.

- Traktujemy naszą konferencję, jako reakcję na dzwonek alarmowy dzwoniący mediom publicznym – powiedział prof. Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, otwierając konferencję poświęconą finansowaniu mediów publicznych.

 
Gospodarzem konferencji był Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Na zdjęciu dziekan Janusz Adamowski (fot. PAP)

Podziel się:  Więcej
Zdaniem zabierającego głos jako pierwszy wiceministra Administracji i Cyfryzacji Igora Ostrowskiego, „finansowanie mediów publicznych należy połączyć z nowym zdefiniowaniem ich misji”. Zwrócił uwagę, że ściśle wiąże się z tym kwestia zapewnienia im neutralności światopoglądowej oraz możliwości skutecznej rywalizacji z mediami komercyjnymi.

Sławomir Rogowski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przedstawił konkretne dane dotyczące stanu finansowania mediów publicznych. Przypomniał, że wartość wpływów finansowych jakie znalazły się na ich koncie w 2011 roku była o połowę niższa niż w roku 2003 – odpowiednio 462 mln zł w stosunku do 905 mln zł dziewięć lat temu. Dodatkowym obciążeniem są zaległości w opłatach abonamentowych. Za lata 2007-2012 wynoszą one ok. 2 mld zł. Rogowski dodał jednak, że widać pewne symptomy poprawy. W pierwszym kwartale 2012 roku wpływy wyniosły 290 mln, czyli 62 procent prognozy na obecny rok. Za jedną z przyczyn tej poprawy wyników uznał dobrą akcję promocyjną na rzecz płacenia abonamentu. Za przyczyny słabej ściągalności abonamentu Rogowski uznał zwlekanie przez liczne grupy społeczne z opłatą, wypowiedzi polityków na rzecz zniesienia abonamentu, niedopasowanie oferty programowej do potrzeb widowni, małą skuteczność windykacyjną Poczty Polskiej, zaniedbania w promocji własnej. Rogowski zaproponował, by poprawić kontrolę tych, którzy ukrywają, że korzystają z mediów publicznych.

– Ci którzy deklarują, że nie mają dostępu do mediów publicznych, będą musieli złożyć deklarację tej treści. Nie można skontrolować wszystkich, ale można skontrolować ich. W ten sposób piramida kontroli będzie odwrócona w kierunku realnych możliwości – stwierdził S. Rogowski.

Medioznawca i prawnik z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu dr Jędrzej Skrzypczak zaprezentował nowe wyzwania jakie stoją przed światem mediów w obliczu cyfryzacji i innych nowych technologii.
- Mamy do czynienia nie z ewolucją, ale rewolucją cyfrową. Wiążą się z tym takie kwestie jak np możliwość końca tradycyjnej ramówki, wybór między konwergencją a dywergencją programową, między różnymi modelami misji, prawdopodobieństwo dodatkowego spadku dochodów zarówno stacji publicznych jak i komercyjnych – powiedział dr Skrzypczak.

Za niezbędne uznał też dokonanie wyboru między modelem zarządzania mediami publicznymi jako spółkami biznesowymi a jako instytucjami pożytku publicznego.

Prof. Stanisław Jędrzejewski z Akademii im. Leona Koźmińskiego zaprezentował systemy finansowania mediów publicznych w Europie, zwracając uwagę na ich krańcowe zróżnicowanie. Np. w Bułgarii i Hiszpanii media otrzymują aż 80 swoich wpływów z budżetu publicznego, a np w Grecji zaledwie kilka procent.

Wśród głosów dyskutantów którzy wypowiadali się po głównych wystąpieniach, zwrócił uwagę m.in. głos przestrzegający przed poważnym zagrożeniem dla demokracji lokalnej jakim byłoby ograniczenie znaczenia ośrodków regionalnych. Wszyscy mówcy i dyskutanci podkreślali konieczność zbudowania skutecznego systemu poboru opłat typu abonamentowego.

Krzysztof Lubczyński