• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Jesteśmy pierwsi w Europie… w niepłaceniu abonamentu

14:23, 04.01.2012
Jesteśmy pierwsi w Europie… w niepłaceniu abonamentuPod względem opłat radiowo-telewizyjnych odbiegamy od międzynarodowej normy, a nasz system mediów publicznych może być uznany za wyjątek. Mimo spadających środków państwowych przeznaczanych na utrzymanie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, obaj publiczni nadawcy realizują swoje powinności wobec widzów, rozwijają ofertę programową oraz utrzymują wysokie udziały w rynku.

O ustawowym obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej przypomina rozpoczynająca się właśnie kampania Związku Pracodawców Mediów Publicznych.

Abonament we wszystkich krajach, w których obowiązuje, służy przede wszystkim jednemu celowi – utrzymaniu mediów publicznych, które istnieją we wszystkich państwach Unii Europejskiej z wyjątkiem Luksemburga. Media publiczne mają stanowić realną alternatywę dla nadawców komercyjnych, dla których podstawowym celem jest sprzedaż czasu reklamowego i maksymalizacja zysków.

Tylko media niezależne od uwarunkowań rynkowych będą zainteresowane podejmowaniem tematów istotnych i wartościowych z punktu widzenia społecznego, ale nie mogących liczyć na powszechne zainteresowanie. Jedynie finansowanie mediów ze środków publicznych umożliwia realizowanie powinności nadawcy publicznego, do których należy przede wszystkim dostarczanie wiarygodnych informacji, realizacja programów publicystycznych objaśniających politykę państwa i tłumaczących konsekwencje podejmowanych decyzji, podtrzymywanie standardów dziennikarskich, zapewnianie możliwie szerokiego dostępu do kultury, promocja wydarzeń kulturalnych i społecznych, stymulowanie aspiracji widzów oraz rozbudzanie ich ambicji.

Z tego powodu abonament radiowo-telewizyjny jest opłatą powszechnie stosowaną w Europie – akceptowaną przez społeczeństwa i przyjmowaną ze zrozumieniem jego roli.

Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie w niepłaceniu abonamentu. Jego ściągalność plasuje nas na szarym końcu europejskiej stawki.

Pod względem opłat radiowo-telewizyjnych odbiegamy od międzynarodowej normy, a nasz system mediów publicznych może być uznany za wyjątek. Mimo spadających środków państwowych przeznaczanych na utrzymanie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, obaj publiczni nadawcy realizują swoje powinności wobec widzów, rozwijają ofertę programową oraz utrzymują wysokie udziały w rynku.

O ustawowym obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej przypomina rozpoczynająca się właśnie kampania Związku Pracodawców Mediów Publicznych.

Abonament we wszystkich krajach, w których obowiązuje, służy przede wszystkim jednemu celowi – utrzymaniu mediów publicznych, które istnieją we wszystkich państwach Unii Europejskiej z wyjątkiem Luksemburga. Media publiczne mają stanowić realną alternatywę dla nadawców komercyjnych, dla których podstawowym celem jest sprzedaż czasu reklamowego i maksymalizacja zysków.

Tylko media niezależne od uwarunkowań rynkowych będą zainteresowane podejmowaniem tematów istotnych i wartościowych z punktu widzenia społecznego, ale nie mogących liczyć na powszechne zainteresowanie. Jedynie finansowanie mediów ze środków publicznych umożliwia realizowanie powinności nadawcy publicznego, do których należy przede wszystkim dostarczanie wiarygodnych informacji, realizacja programów publicystycznych objaśniających politykę państwa i tłumaczących konsekwencje podejmowanych decyzji, podtrzymywanie standardów dziennikarskich, zapewnianie możliwie szerokiego dostępu do kultury, promocja wydarzeń kulturalnych i społecznych, stymulowanie aspiracji widzów oraz rozbudzanie ich ambicji.

Z tego powodu abonament radiowo-telewizyjny jest opłatą powszechnie stosowaną w Europie – akceptowaną przez społeczeństwa i przyjmowaną ze zrozumieniem jego roli.