• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Ponad sto placówek otrzyma pieniądze z „Reklamy Dzieciom”

08:32, 30.09.2008
Ponad sto placówek otrzyma pieniądze z „Reklamy Dzieciom”Jak co roku, głównym punktem akcji „Reklama dzieciom” będzie blok reklamowy nadawany w Wigilię Bożego Narodzenia w TVP1, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na potrzeby dzieci. Pieniądze uzyskane w ubiegłorocznej akcji zasiliły konta stu czterdziestu organizacji, fundacji, placówek i stowarzyszeń ubiegających się o pomoc na działalność statutową oraz z przeznaczeniem dla poszczególnych dzieci.

Charytatywny blok reklam nadany zostanie w Wigilię i jak co roku, będzie to jedyny blok reklamowy w tym dniu na antenach Telewizji Polskiej. Za udział w nim sponsorzy akcji zapłacą specjalną cenę. Z roku na rok suma zebrana podczas akcji jest większa. W roku 2004 dzięki hojności reklamodawców zebrano 1 392 000 zł zł, w roku 2005 suma ta wzrosła do 2 300 000 zł a w ubiegłym roku osiągnęła rekordową wysokość 2 443 125 zł.

Pieniądze zabrane podczas zeszłorocznej akcji przeznaczono na wsparcie stu czterdziestu różnych projektów. Wśród obdarowanych instytucji znalazły się m.in.: Dom Dziecka im. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego z Krosna (środki przeznaczono na wyposażenie zaplecza kuchenno-jadalnego domu), Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Iskierka” (zajęcia kulturalno-oświatowe dla dzieci z chorobami nowotworowymi), Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej (kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej), Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać więzi” (rehabilitacja dzieci z autyzmem oraz przeciwdziałanie ich społecznemu wykluczeniu), Zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci im. Jana Pawła II (remont i modernizacja budynku zakładu), Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce Zdroju (zakup leków dla dzieci leczonych w warunkach domowych), Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mińsku Mazowieckim (kolonie rehabilitacyjno-profilaktyczne dla uczniów ośrodka), Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy (zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia do Sali Doświadczania Świata), Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej (przystosowanie nieczynnej kotłowni do pełnienia funkcji salki terapeutyczno-sportowej). TVP przekazała także środki pieniężne na zabiegi operacyjne oraz zakup leków, protez kończyn, aparatów słuchowych, pomp insulinowych, specjalistycznych wózków inwalidzkich dla dzieci i młodzieży.

Tegoroczny dochód z akcji zostanie podzielony między instytucje i organizacje, które złożą odpowiedni wniosek w Biurze Zarządu i Spraw Korporacyjnych TVP. Dokument ten jest zamieszczony w załączniku razem z zasadami akcji, dodatkowo można go ściągnąć ze strony głównej www.tvp.pl. Wnioski będą przyjmowane do 31 grudnia 2007 r., (decyduje data stempla pocztowego). Lista beneficjentów tegorocznej akcji zostanie ogłoszona w pierwszym kwartale 2008. (AS)

Telewizja Polska ogłosiła listę beneficjentów XV jubileuszowej akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom”. Dzięki naszym reklamodawcom w wigilijnym bloku reklamowym zebraliśmy 1 750 500 złotych. Pieniądze trafią do 115 stowarzyszeń, fundacji, ośrodków, domów dziecka i innych placówek, które pomagają najbardziej potrzebującym dzieciom.


Podziel się:  Więcej
Dofinansowania przeznaczono przede wszystkim na: operacje ratujące życie, całoroczną rehabilitację, leczenie dzieci ciężko chorych, niepełnosprawnych ruchowo, wyposażenie specjalistycznych pomieszczeń do rehabilitacji i stymulacji psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, budowę placów zabaw i remonty placówek opiekuńczych, turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup oraz kolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią, pomoc psychopedagogiczną, działalność świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych, placówek dziennego pobytu, warsztaty i zajęcia psychoterapii, hipoterapii. Pomoc otrzymały te placówki, które zgodnie z zasadami, złożyły do 31 grudnia 2007 roku wnioski o wsparcie finansowe swojej działalności, bądź prośby o pomoc dla konkretnych dzieci. W ramach XV edycji akcji wpłynęło do Telewizji Polskiej prawie 400 wniosków na łączną kwotę ok. 13 mln zł. Wszystkie zostały szczegółowo zweryfikowane przez Komisję ds. darowizn. Listę beneficjentów zaakceptował Zarząd i Rada Nadzorcza TVP. Już wkrótce pieniądze trafią do obdarowanych. W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy wszystkim reklamodawcom, którzy wsparli akcję. Bez ich hojności nie byłoby „Reklamy Dzieciom”. Liczymy na równie szczodre gesty sponsorów w następnej edycji.