• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Komunikat o sytuacji ekonomiczno-finansowej Telewizji Polskiej S.A. w 2014 roku

17:36, 30.03.2015
Komunikat o sytuacji ekonomiczno-finansowej Telewizji Polskiej S.A. w 2014 roku!!! pusty LEAD !!!

W 2014 r. TVP odnotowała dodatni wynik finansowy na poziomie 6,3 mln zł. Rezultat ten jest lepszy od wyniku osiągniętego w 2013 r. o 26,8 mln zł. Zysk osiągnięto przy jednoczesnym podjęciu się przez Spółkę w ostatnim czasie realizacji nowych zadań programowych, które wiązały się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.


Podziel się:  Więcej
Najważniejsze z nich to: TVP Regionalna, wydłużenie pasm własnych Oddziałów Terenowych i uruchomienie pełnowymiarowego kanału informacyjnego TVP INFO (wszystkie wymienione projekty wystartowały w drugiej połowie 2013 r.), uruchomienie w lutym 2014 r. TVP ABC, wzrost nakładów na rozbudowę oferty teatralnej.

Ponadto w 2014 r. TVP w pełnym wymiarze zapewniła widzom relacje z ważnych imprez sportowych na antenach otwartych (Igrzyska Olimpijskie w Soczi i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rio de Janeiro), co wiązało się ze znacznymi nakładami finansowymi.

Przychody abonamentowe Spółki w 2014 r. wyniosły 436 mln zł i były wyższe o 153,2 mln zł (54 proc.) od wpływów 2013 r. Już trzeci rok z rzędu środki abonamentowe przekazane przez KRRiT na rachunek Spółki były wyższe od wpływów roku ubiegłego. Wzrost ten jest wynikiem podjętych działań mających na celu usprawnienie ściągalności opłat abonamentowych (w tym zaległości). Wielkość wpływów abonamentowych, mimo odwrócenia obserwowanego w poprzednich latach dramatycznego trendu spadkowego, jest wciąż bardzo daleka od stanu optymalnego, umożliwiającego niezakłócone wypełnianie zadań związanych z realizacją misji telewizji publicznej. W 2014 r. wpływy abonamentowe stanowiły tylko 29 proc przychodów ogółem Spółki.

Przychody TVP S.A. z reklamy i sponsoringu w 2014 r. wyniosły 902 mln zł i były wyższe od tych z 2013 r. o 4,4 proc. Na wzrost tych przychodów wpływ miały przede wszystkim: poprawa koniunktury na rynku reklamy telewizyjnej, transmisja dużych imprez sportowych oraz optymalizacja polityki handlowej Spółki. Na wielkość przychodów reklamowych Spółki pozytywnie wpłynął również konsekwentny rozwój wachlarza kanałów tematycznych. Kanały te mają coraz większy udział w przychodach reklamowych TVP S.A.

Koszty działalności operacyjnej w 2014 r. wyniosły 1 mld 460 mln zł. Mimo znacznych obciążeń związanych z kosztami obsługi transmisji z Igrzysk Olimpijskich w Soczi i MŚ w piłce nożnej w Brazylii, a także realizacji nowych zadań programowych, koszty zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do wykonania 2013 r., co jest efektem kontynuowanych na szeroką skalę działań restrukturyzacyjnych.

W 2014 r. nastąpiła znacząca poprawa płynności, na koniec roku Spółka nie korzystała z żadnych kredytów, zobowiązania Spółki są regulowane na bieżąco, a stan środków pieniężnych na koniec 2014 r. wynosił 78 mln zł. Wszystkie kategorie wskaźników dotyczących płynności osiągnęły na koniec 2014 r. bardzo dobre poziomy. Odbudowa stanu środków pieniężnych możliwa była m.in. dzięki skutecznie wdrożonemu, w odpowiedzi na recesję na rynku reklamy w latach 2012-2013, programowi redukcji kosztów. Zapoczątkowane w tym czasie ograniczenia kosztów funkcjonowania Spółki kontynuowane były również w 2014 r.

Powinnością telewizji publicznej jest dotarcie do wszystkich grup społecznych. TVP wypełnia to zadanie, czego potwierdzeniem jest znacznie wyższy niż w tzw. grupie komercyjnej (16-49 lat) poziom udziałów rynkowych w grupie ogółu widzów (tj. powyżej czwartego roku życia). W okresie 12 miesięcy 2014 r. średni poziom udziałów w grupie 4+ wyniósł 30,98 proc. i w porównaniu do 12 miesięcy 2013 r. wzrósł o 2,4 proc. W grupie wiekowej 4+ łączne udziały kanałów TVP utrzymują wyraźną przewagę nad wszystkimi pozostałymi nadawcami telewizyjnymi. Również w tzw. grupie komercyjnej (16-49) TVP odnotowała wzrost o 2,3 proc. osiągając udziały na poziomie 24,10 proc.

W 2014 r. kanały tematyczne TVP S.A. zanotowały znakomite wyniki oglądalności. Pozycję lidera oglądalności wśród kanałów filmowo-serialowych zajęła stacja TVP Seriale (udział w grupie 4+ wyniósł 1,44 proc.) wyprzedzając kanał AXN i Stopklatkę TV (nadającą w zasięgu DVB-T). Na bardzo silnym rynku konkurencyjnym wśród stacji sportowych trzecie miejsce zajął TVP Sport (0,38 proc. udziału w grupie 4+), przegrywając jedynie z Polsatem Sport i Eurosportem. Na pierwszej pozycji wśród kanałów historycznych uplasowała się TVP Historia z wynikiem 0,55 proc., notując wzrost o 0,1 p.p, tj. o 22 proc w stosunku do 2013 r., gdy udział wynosił 0,45 proc.

Wysokie udziały oraz wzrost w stosunku do ubiegłego roku zanotowały również TVP Kultura (0,47 proc. w 2014 r., przy 0,41 proc. w 2013 r.) oraz TVP Rozrywka, której udziały w grupie 4+ wyniosły 0,93 proc., czyli były większe w stosunku do poprzedniego roku o 0,45p.p., tj. aż o 94 proc. więcej niż w 2013 r., przez co był to najlepszy kanał w segmencie kanałów rozrywkowych i lifestylowych. W przypadku TVP ABC udział w 2014 r. wyniósł 0,49 proc. (udział w grupie 4+), jednak ostatnie miesiące pokazują, że kanał sukcesywnie zdobywa kolejnych widzów.

Zgodnie z publikowanym ostatnio badaniem MEC TVP1 i TVP2 są kanałami, które wykazują największe przywiązanie odbiorców – spośród aktualnej oferty dostępnej w systemie nadawania DVB-T są najbardziej pożądane wśród jego odbiorców.

Centrum Informacji \TVP