• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Ważna informacja dotycząca udostępniania materiałów archiwalnych

12:42, 15.02.2017
Ważna informacja dotycząca udostępniania materiałów archiwalnychW związku z licznymi pytaniami dotyczącymi bezpłatnego udostępnienia kopii materiałów archiwalnych z archiwum Telewizji Polskiej S.A. informujemy...

Podziel się:  Więcej
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi bezpłatnego udostępnienia kopii materiałów archiwalnych z archiwum Telewizji Polskiej S.A. uprzejmie informujemy, że Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej (dalej: ODiZP) udostępnia zbiory i informację o zbiorach oraz zajmuje się realizacyjno-technicznym przygotowaniem materiałów do udostępniania.

Jednostkami organizacyjnymi właściwymi do udzielania stosownych licencji są:
- Biuro Handlu TVP S.A. – w zakresie audycji, na wszelkich polach eksploatacji, z wyłączeniem:
- TVP Sport – w zakresie audycji sportowych,
- Telewizyjnej Agencji Informacyjnej – w zakresie audycji informacyjnych i publicystycznych,
- Oddziałów Terenowych TVP S.A. – w zakresie audycji własnych Oddziałów Terenowych, przechowywanych w ich zbiorach.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 36 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 98, poz. 680), wnioskodawca występujący o udostępnienie dokumentu wizyjnego lub fonicznego, ponosi koszty użycia urządzeń technicznych w celu odtworzenia tego dokumentu. Jeżeli z udostępnieniem jest związana konieczność wykonania kopii tego dokumentu, wnioskodawca ponosi także koszty jej wykonania.