• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

UCHWAŁA NR 1/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP

17:41, 28.02.2018
UCHWAŁA NR 1/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
                UCHWAŁA NR 1/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. 
  w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2018 

Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji oraz § 13 ust. 2 Rozporządzenia KRRiT z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji Rada Programowa na 1 (10) posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2018 roku przyjęła uchwałę następującej treści: 

Rada Programowa Telewizji Polskiej S.A., po szczegółowym zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd S.A. dokumentami oraz po dyskusji, pozytywnie opiniuje korektę planów programowo-finansowych Telewizji Polskiej na rok 2018.