• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

UCHWAŁA NR 2/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

13:41, 16.04.2018
UCHWAŁA NR 2/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.!!! pusty LEAD !!!
UCHWAŁA NR 2/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.
w sprawie przyjęcia
Informacji o działalności Rady Programowej TVP S.A.
w okresie 1 styczeń – 31 grudzień 2017 roku,


Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji Rada Programowa na 2 (12) posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 roku przyjęła uchwałę następującej treści:
Rada Programowa Telewizji Polskiej S.A. przyjmuje Informację o działalności Rady Programowej TVP S.A. w okresie 1 styczeń – 31 grudzień 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Rady Programowej TVP S.A.
(Sławomir Siwek)