• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

UCHWAŁA NR 4/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2019

16:07, 14.09.2018
UCHWAŁA NR 4/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2019!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji oraz § 13 ust. 2 Rozporządzenia KRRiT z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji Rada Programowa na 8(18) posiedzeniu w dniu 11 września 2018 roku przyjęła uchwałę następującej treści: 

I. Rada Programowa, po szczegółowym zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd dokumentami oraz po dyskusji, pozytywnie opiniuje plany programowo-finansowe Telewizji Polskiej na rok 2019. II. Rada Programowa pozytywnie oceniając przedstawione przez Zarząd Spółki Telewizja Polska – Spółka Akcyjna zamierzenia programowe na rok 2019, które mają realizować zadania misyjne nadawcy publicznego finansowane ze środków abonamentowych, ponownie podkreśla konieczność stworzenia ustawowych gwarancji stabilnego finansowania Telewizji Polskiej S.A. Potwierdza się, bowiem wyrażony wcześniej niepokój, że brak zmian w prawie w zakresie finansowania mediów publicznych, będzie wymuszał w przyszłości oszczędności, które mogą ujemnie odbić się na ich ofercie programowej.