• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Uchwała 1_2018

10:30, 26.02.2020
Uchwała 1_2018!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
UCHWAŁA NR 1/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2018

Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji oraz § 13 ust. 2 Rozporządzenia KRRiT z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji Rada Programowa na 1 (10) posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2018 roku przyjęła uchwałę następującej treści:

Rada Programowa Telewizji Polskiej S.A., po szczegółowym zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd S.A. dokumentami oraz po dyskusji, pozytywnie opiniuje korektę planów programowo-finansowych Telewizji Polskiej na rok 2018.