• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

UCHWAŁA NR 1/2019 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

10:31, 26.02.2020
UCHWAŁA NR 1/2019 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
UCHWAŁA NR 1/2019 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.
w sprawie przyjęcia Informacji o działalności Rady Programowej TVP S.A. w okresie 1 styczeń – 31 grudzień 2018 roku,

Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji Rada Programowa na 3 (24) posiedzeniu w dniu 12 marca 2019 roku przyjęła uchwałę następującej treści:
Rada Programowa Telewizji Polskiej S.A. przyjmuje Informację o działalności Rady Programowej TVP S.A. w okresie 1 styczeń – 31 grudzień 2018 roku, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Rady Programowej TVP S.A.
Sławomir Siwek