• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

UCHWAŁA NR 2/2019 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

10:32, 26.02.2020
UCHWAŁA NR 2/2019 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
UCHWAŁA NR 2/2019 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.
w sprawie zaopiniowania projektu Karty powinności Telewizji Polskiej S.A. na lata 2020 – 2024

Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji Rada Programowa na 5 (26) posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 roku przyjęła uchwałę następującej treści:

Rada Programowa Telewizji Polskiej S.A. w związku z ogłoszonymi, w trybie art. 21a ust. 7 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji konsultacjami społecznymi, pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd Telewizji Polskiej S.A. projekt Karty powinności Telewizji Polskiej S.A. na lata 2020 – 2024.

Przewodniczący Rady Programowej TVP S.A.
Sławomir Siwek