• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

UCHWAŁA NR 4/2019 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

10:32, 26.02.2020
UCHWAŁA NR 4/2019 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
UCHWAŁA NR 4/2019 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2019 oraz na rok 2020 

 Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji oraz § 13 ust. 2 Rozporządzenia KRRiT z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji Rada Programowa na 10(31) posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019 roku przyjęła uchwałę następującej treści: 

 I. Rada Programowa, po szczegółowym zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd dokumentami oraz po dyskusji, pozytywnie opiniuje korektę planów programowo-finansowych Telewizji Polskiej na rok 2019 oraz rok 2020. 
II. Rada Programowa pozytywnie oceniając przedstawione przez Zarząd Spółki Telewizja Polska – Spółka Akcyjna zamierzenia programowe na rok 2020, które mają realizować zadania misyjne nadawcy publicznego finansowane ze środków abonamentowych, ponownie podkreśla konieczność stworzenia ustawowych gwarancji stabilnego finansowania Telewizji Polskiej S.A. Potwierdza się, bowiem wyrażony wcześniej niepokój, że brak zmian w prawie w zakresie finansowania mediów publicznych, będzie wymuszał w przyszłości oszczędności, które mogą ujemnie odbić się na ich ofercie programowej. 

Przewodniczący Rady Programowej TVP S.A. /-/ Sławomir Siwek