• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

UCHWAŁA NR 3/2019 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

10:33, 26.02.2020
UCHWAŁA NR 3/2019 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
UCHWAŁA NR 3/2019 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2020 

Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji oraz § 13 ust. 2 Rozporządzenia KRRiT z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji Rada Programowa na 6 (22) posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 roku przyjęła uchwałę następującej treści: 

 Rada Programowa pozytywnie opiniuje plany finansowo – programowe na rok 2020 przedstawione przez Zarząd TVP S.A. Jednocześnie Rada Programowa TVP S.A. jest świadoma, że realizacja planów w części programowej, będzie zależna od realizacji planów finansowych. Z tego powodu Rada Programowa wyraża zaniepokojenie możliwością ich realizacji. 

Rada Programowa ponownie podkreśla konieczność stworzenia ustawowych gwarancji stabilnego finansowania Telewizji Polskiej S.A. ponieważ brak zmian w prawie w zakresie finansowania mediów publicznych może w przyszłości ujemnie odbić się na ich ofercie programowej nadawców publicznych. 

 Przewodniczący Rady Programowej TVP S.A. /-/ Sławomir Siwek