• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Stanowisko Rady Programowej TVP S.A

12:09, 01.07.2020
Stanowisko Rady Programowej TVP S.A!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
Stanowisko Rady Programowej TVP S.A. w sprawie oceny działań podjętych przez TVP S.A. w okresie stanu epidemicznego

Podczas 4(36) posiedzenia w dniu 28 maja 2020 roku, Rada Programowa przyjęła stanowisko następującej treści:

Rada Programowa TVP S.A. pozytywnie oceniła działania programowe na antenach TVP w okresie od ogłoszenia stanu epidemii w Polsce, dziękując za podjęty wysiłek. Telewizja bezzwłocznie zareagowała na nagłą i nową sytuację, wprowadzając stosowne i trafne zmiany programowe. Z jednej strony realizując swoją misję, z drugiej wspomagając wysiłki władz zarówno centralnych jak i samorządowych , mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zagrożenia epidemią koronawirusa.
TVP S.A. zapewniła rzetelną , bezstronną i pełną informację dotyczącą stanu epidemicznego, zarządzeń władz oraz pożądanych zachowań społeczeństwa, tak cenną i przydatną społeczeństwu. Po początkowych problemach, wyciągając wnioski z trafnych ocen, uruchomiono i rozwijano projekt Szkoła w TVP.
Poszerzona została oferta programów kulturalnych.
TVP S.A. zrealizowała także swoją misję zaspokajania potrzeb duchowych odbiorców, rozszerzając zestaw programów religijnych zgodnie z umowami z kościołami i związkami religijnymi. Tu godzi się specjalnie wyróżnić ofertę w 100. rocznicę urodzin Papieża św. Jana Pawła II.

Przewodniczący Rady Programowej TVP S.A.
/-/ Sławomir Siwek