Informacja o podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy Telewizja Polska Spółka Akcyjna