• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Komunikat Rady Mediów Narodowych w sprawie naboru kandydatur na członków rad programowych (kadencja upływa 19 stycznia 2021 r.)

15:33, 24.11.2020
Komunikat Rady Mediów Narodowych w sprawie naboru kandydatur na członków rad programowych (kadencja upływa 19 stycznia 2021 r.)!!! pusty LEAD !!!

Rada Mediów Narodowych zaprasza organizacje społeczne do rekomendowania osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów jako kandydatów do rad programowych w następujących spółkach publicznej radiofonii i telewizji:


Podziel się:  Więcej
- „POLSKIE RADIO – Spółka Akcyjna ” z siedzibą w Warszawie
- POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
- POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
- POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A.
- POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A.
- POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce S.A.
- TELEWIZJA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
- TVP S.A. - Oddział Terenowy w Białymstoku
- TVP S.A. - Oddział Terenowy w Bydgoszczy
- TVP S.A. - Oddział Terenowy w Gdańsku
- TVP S.A. - Oddział Terenowy w Kielcach

Rekomendacje należy przesyłać do 14 grudnia 2020 r. na adres: Rada Mediów Narodowych, Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa. Zgłoszenia powinny zawierać: rekomendację, CV kandydatów oraz ich pisemną zgodę na powołanie do konkretnej rady programowej.

(CV powinno zawierać następującą klauzulę: Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe w związku z kandydowaniem do rady programowej publicznej radiofonii i telewizji. Jestem świadoma/y, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziłam/em dobrowolnie zgodę, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem)