• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Komunikat Rzecznika Prasowego TVP S.A. dotyczący wypowiedzi posła Zbigniewa Chlebowskiego

11:58, 01.09.2008
Komunikat Rzecznika Prasowego TVP S.A. dotyczący wypowiedzi posła Zbigniewa ChlebowskiegoKlauzula „poufne” została nadana raportowi zgodnie z życzeniem Rady Nadzorczej, w celu ochrony interesów majątkowych TVP S.A. W raporcie zawarte są informacje dotyczące m.in. umów handlowych i stanu niezakończonych jeszcze negocjacji z partnerami zewnętrznymi, które w każdej korporacji traktowane są jako tajemnice przedsiębiorstwa. Ich ujawnienie na pewno osłabiłoby pozycję TVP S.A. na konkurencyjnym rynku medialnym. W takich okolicznościach utajnienie raportu z audytu jest dowodem dbałości o dobro Spółki i przestrzegania przepisów polskiego prawa.

Zarzut „utajnienia ważnych informacji” stawiany prezesowi Zarządu TVP S.A. nie ma w żadnej mierze charakteru merytorycznego, lecz nosi wszelkie znamiona retoryki partyjnej.

Posłom na Sejm RP a w szczególności Ministrowi Skarbu jako właścicielowi telewizji publicznej powinno zależeć na ochronie jej interesów. W przypadku Ministra Skarbu ujawnienie informacji opatrzonych klauzulą „poufne”, stanowiących tajemnicę Spółki, może być uznane za niezgodne z zapisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 i 23) i jako takie zagrożone „karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Aneta Wrona
Rzecznik Prasowy TVP S.A.

W związku z publicznymi wypowiedziami posła Zbigniewa Chlebowskiego, zapowiadającego złożenie do Prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Zarządu TVP S.A. Andrzeja Urbańskiego stwierdzam, iż:
Wbrew enuncjacjom posła Zbigniewa Chlebowskiego utajnienie raportu z audytu zleconego przez Radę Nadzorczą TVP S.A. nie jest działaniem „nienormalnym”, obciążającym prezesa Zarządu Spółki.


Podziel się:  Więcej
Klauzula „poufne” została nadana raportowi zgodnie z życzeniem Rady Nadzorczej, w celu ochrony interesów majątkowych TVP S.A. W raporcie zawarte są informacje dotyczące m.in. umów handlowych i stanu niezakończonych jeszcze negocjacji z partnerami zewnętrznymi, które w każdej korporacji traktowane są jako tajemnice przedsiębiorstwa. Ich ujawnienie na pewno osłabiłoby pozycję TVP S.A. na konkurencyjnym rynku medialnym. W takich okolicznościach utajnienie raportu z audytu jest dowodem dbałości o dobro Spółki i przestrzegania przepisów polskiego prawa.

Zarzut „utajnienia ważnych informacji” stawiany prezesowi Zarządu TVP S.A. nie ma w żadnej mierze charakteru merytorycznego, lecz nosi wszelkie znamiona retoryki partyjnej.

Posłom na Sejm RP a w szczególności Ministrowi Skarbu jako właścicielowi telewizji publicznej powinno zależeć na ochronie jej interesów. W przypadku Ministra Skarbu ujawnienie informacji opatrzonych klauzulą „poufne”, stanowiących tajemnicę Spółki, może być uznane za niezgodne z zapisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 i 23) i jako takie zagrożone „karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Aneta Wrona
Rzecznik Prasowy TVP S.A.