• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Wysokość opłat abonamentowych w 2019r.

08:30, 26.12.2016
Wysokość opłat abonamentowych w 2019r.!!! pusty LEAD !!!

Krajowa Rada radiofonii i Telewizji informuje, że opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2019 roku pozostają bez zmian i nadal wynoszą:

 
KRRiT

Podziel się:  Więcej
• opłata za używanie odbiornika radiofonicznego

    a) 7,00 zł za jeden miesiąc

• opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego

    a) 22,70 zł za jeden miesiąc.

Opłatę wnosimy do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, ze które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymujemy. Już teraz można wnosić opłatę za cały rok z góry. Płacimy wówczas ze zniżką:
  za odbiornik radiofoniczny 75,60 zł.
  za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny 245,15 zł.

Wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym. Nie zwalnia z niego opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnej platform cyfrowych.

Aktualnosci

Zmiany w opłacaniu abonamentu


Poczta Polska zastąpiła dotychczasowe książeczki opłat za abonament radiowo-telewizyjny nowymi formularzami zawierającymi indywidualny numer identyfikujący posiadacza zarejestrowanego odbiornika. Dzięki nowym formularzom abonenci mogą opłacić abonament nie tylko na poczcie, ale też w bankach, punktach przyjmujących wpłaty gotówkowe oraz przelewem przez Internet.

Wejdź tutaj aby dowiedzieć się więcej

Opłaty abonamentowe

Wysokość opłat abonamentowych w 2018 r.

Opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi: 
a) 7 zł za jeden miesiąc,
b) 13,60 zł za dwa miesiące,
c) 20,15 zł za trzy miesiące,
d) 39,90 zł za sześć miesięcy,
e) 75,60 za rok

Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi:


a) 22,70 zł za jeden miesiąc,
b) 44,05 zł za dwa miesiące,
c) 65,35 zł za trzy miesiące,
d) 129,40 zł za sześć miesięcy,
e) 245,15 zł za rok,

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25. dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.

Przypominamy, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.

Więcej informacji na stronach:
www.placeabonament.pl
www.krrit.gov.pl