Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy