Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.

„Pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16 K”