KOMUNIKAT PO POSIEDZENIU RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. 22 CZERWCA 2022 ROKU.

22 czerwca 2022 roku, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Spółki Telewizja Polska S.A., podczas którego członkowie Rady Uchwałą Nr 7/VIII/2022 pozytywnie zaopiniowali plany programowo - finansowe Telewizji Polskiej S.A. na rok 2023.Do uchwały członkowie Rady Programowej Joanna Scheuring – Wielgus, Iwona Śledzińska – Katarasińska, Artur Andrysiak, Krzysztof Luft oraz Janusz Daszczyński zgłosili zdanie odrębne.(Uchwała Nr 7/VIII/2022 znajduje się w zakładce Uchwały. Ponieważ w zdaniu odrębnym znalazły się informacje objęte klauzulą Tajemnica przedsiębiorstwa nie zostało opublikowane).