Regulamin Rady Programowej TVP S.A. 2020

Rozporządzenie KRRiT z 4 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu planów programowo - finansowych

Statut Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna (wyciąg)

Uchwała nr 42 RMN z dnia 19 stycznia 2017 w sprawie wysokości diet dla członków rad programowych

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (wyciąg)