• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Zasady przyznawania patronatów medialnych Telewizji Polskiej

10:00, 27.07.2022
Zasady przyznawania patronatów medialnych Telewizji Polskiej!!! pusty LEAD !!!

Telewizja Polska, wypełniając zadania misyjne publicznego nadawcy, obejmuje patronat medialny nad ważnymi z punktu widzenia interesu społecznego wydarzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć promujących kulturę, aktywność obywatelską, edukację oraz kultywujących pamięć narodową.
Telewizja Polska patronatu medialnego nie przyznaje:
- projektom naruszającym obowiązujące w Polsce prawo i normy obyczajowe;
- wydarzeniom komercyjnym, mającym na celu jedynie osiągnięcie zysku;
- przedsięwzięciom organizowanym przez partie polityczne lub służącym promocji partii i ugrupowań politycznych.


Organizatorzy wydarzeń o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, które spełniają w/w wymogi, mogą ubiegać się o korporacyjny patronat medialny Telewizji Polskiej.


Przedsięwzięcia, których charakter mieści się w profilu wybranego programu TVP, mogą ubiegać się o patronat medialny programu.


Wydarzeniom lokalnym może zostać udzielony patronat medialny Oddziału Terenowego TVP S.A.


Wniosek o przyznanie przez Telewizję Polską patronatu medialnego powinien zawierać:


– tytuł wydarzenia
– miejsce i czas trwania wydarzenia
– dane organizatora wydarzenia
– opis oraz uzasadnienie wniosku o patronat
– patronaty już otrzymane
– załączniki
– dane do kontaktu – adres e-mail


Wniosek o udzielenie korporacyjnego patronatu medialnego TVP S.A. należy wysłać na adres: patronaty@tvp.pl


Wniosek o udzielenie patronatu medialnego programu należy wysłać do właściwej jednostki programowej.


Wniosek o udzielenie patronatu medialnego oddziału terenowego TVP S.A. należy wysłać do właściwego oddziału.


Wnioski o przyznanie patronatu medialnego TVP, nadesłane później niż 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, nie będą rozpatrywane.