• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Telewizja publiczna a komercyjna

08:10, 02.09.2008
Telewizja publiczna a komercyjnaPolacy doceniają wartość TVP, większość z nich (69%) jest przekonana o potrzebie istnienia telewizji publicznej oraz o tym, że nie da się jej zastąpić stacjami komercyjnymi. Większość Polaków (62%) uważa, że oferta TVP i stacji komercyjnych jest różna; przeciwnego zdania jest mniej niż jedna trzecia (31%) badanych.
Spośród dziewięciu obszarów, na których konkurują ze sobą stacje publiczne z prywatnymi, aż w siedmiu media publiczne zostały ocenione lepiej. Na pytanie, czy media publiczne są lepsze w zakresie informacji regionalnych twierdząco odpowiedziało 71% badanych, w zakresie edukacji i kultury - po 59%, publicystyki – 51%, wiadomości/informacji – 46%, rozrywki – 37%, sportu – 33%. Na podobne pytanie, ale dotyczące mediów prywatnych, twierdzących odpowiedzi udzieliło: w zakresie informacji regionalnych – 6%, edukacji – 7%, kultury – 7%, publicystyki – 13%, wiadomości – informacji – 25%, rozrywki – 32%, sportu – 20%. Media prywatne są oceniane lepiej od publicznych na obszarach filmu (w przypadku telewizji) – 38% wskazań, podczas gdy TVP uznało za lepszą 32%, i muzyki (w przypadku radia) – 34% (21% uznało za lepsze Polskie Radio).

Zdecydowana większość Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że TVP jest potrzebna i nie da się jej zastąpić stacjami komercyjnymi – wynika z opublikowanych w styczniu br badań TNS OBOP.

Polacy doceniają wartość TVP, większość z nich (69%) jest przekonana o potrzebie istnienia telewizji publicznej oraz o tym, że nie da się jej zastąpić stacjami komercyjnymi. Większość Polaków (62%) uważa, że oferta TVP i stacji komercyjnych jest różna; przeciwnego zdania jest mniej niż jedna trzecia (31%) badanych.
Spośród dziewięciu obszarów, na których konkurują ze sobą stacje publiczne z prywatnymi, aż w siedmiu media publiczne zostały ocenione lepiej. Na pytanie, czy media publiczne są lepsze w zakresie informacji regionalnych twierdząco odpowiedziało 71% badanych, w zakresie edukacji i kultury - po 59%, publicystyki – 51%, wiadomości/informacji – 46%, rozrywki – 37%, sportu – 33%. Na podobne pytanie, ale dotyczące mediów prywatnych, twierdzących odpowiedzi udzieliło: w zakresie informacji regionalnych – 6%, edukacji – 7%, kultury – 7%, publicystyki – 13%, wiadomości – informacji – 25%, rozrywki – 32%, sportu – 20%. Media prywatne są oceniane lepiej od publicznych na obszarach filmu (w przypadku telewizji) – 38% wskazań, podczas gdy TVP uznało za lepszą 32%, i muzyki (w przypadku radia) – 34% (21% uznało za lepsze Polskie Radio).
Telewizja publiczna a komercyjna