• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

14:20, 16.03.2018
Główny Specjalista ds. Zamówień PublicznychTelewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek do pracy jako

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek do pracy jako

 
Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych

Podziel się:  Więcej
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych (2 stanowiska)
w Biurze Zakupów i Zamówień Publicznych

Wybrane osoby zajmować się będą prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym:
 • opracowywaniem wraz ze specjalistami merytorycznymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • opracowywaniem ogłoszeń oraz korespondencji z wykonawcami, 
 • współdziałaniem wraz z przedstawicielami właściwych jednostek merytorycznych przy przygotowywaniu projektów umów,
 • przygotowywaniem odpowiedzi na odwołania, 
 • reprezentowaniem Zamawiającego przed KIO, 
 • przygotowywaniem opinii z zakresu zamówień publicznych, 
 • przewodniczeniem komisjom przetargowym,
 • prowadzeniem dokumentacji postępowań.

Oczekujemy co najmniej:
 • wyższego wykształcenia w zakresie prawa lub ekonomii lub finansów (mile widziane studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych), 
 • co najmniej 5-letniego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego i kilkukrotnego w tym okresie reprezentowania Zamawiającego przed KIO,
 • komunikatywności, dokładności, łatwości formułowania myśli, umiejętności pracy pod presją czasu (mile widziane doświadczenia i zdolności negocjacyjne).

Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • zdobycie doświadczenia w interesującej branży medialnej,
 • pracę w przyjaznym, dynamicznym zespole specjalistów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV (mile widziane: kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach i kursach, kopia przykładowej siwz opracowanej przez kandydata, kopia przykładowej, opracowanej przez kandydata odpowiedzi na odwołanie oraz orzeczenia KIO, które zapadło w tej sprawie, a w której kandydat reprezentował Zamawiającego lub wskazanie sygnatury orzeczenia),
na adres e-mail: rekrutacja@tvp.pl, w terminie do 13 lipca 2018 r. W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu – „Z_PUBLICZNE/A”.

W CV lub treści maila NIEZBĘDNE jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji i ZOSTANĄ USUNIĘTE.


Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa”

____________________________________________________________________
Informujemy, że:
zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.
Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. 
Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.