• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Specjalista w Dziale ds. Podróży Służbowych

16:06, 19.03.2018
Specjalista w Dziale ds. Podróży SłużbowychTelewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek do pracy na stanowisku

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek do pracy na stanowisku

 
Biuro Handlu i Współpracy

Podziel się:  Więcej
Specjalista w Dziale ds. Podróży Służbowych

Od kandydatów oczekujemy:
 • doświadczenia w zakresie organizacji podróży służbowych B2B oraz B2C (w tym, rezerwacji grupowych) i obsłudze klienta korporacyjnego - minimum 2 lata (warunek konieczny),
 • bardzo dobrej znajomości j. angielskiego - swobodna komunikacja w sprawach zawodowych (warunek konieczny),
 • biegłości w korzystaniu z MS Office, w szczególności MS Excel (warunek konieczny),
 • znajomości SAP (dodatkowy atut),
 • umiejętności organizacji pracy, ustalania priorytetów i podejmowania decyzji,
 • umiejętności rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu,
 • komunikatywności, współpracy w zespole i wysokiej kultury osobistej.

Zadania:
 • organizowanie i obsługa podróży służbowych (krajowych i zagranicznych),
 • rezerwowanie miejsc noclegowych, biletów kolejowych oraz innych środków transportu,
 • weryfikacja kosztów podróży, rejestracja dokumentów w SAP,
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych dotyczących zakupu usług,
 • przygotowywanie analiz i raportów dotyczących podróży służbowych.

Oferujemy:
 • umowę o pracę oraz stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych organizacji medialnych,
 • dynamiczną i ciekawą pracę, szeroki zakres samodzielności i odpowiedzialności,
 • ubezpieczenie medyczne oraz pakiet socjalny.


Zapraszamy do przesłania aplikacji (CV) na adres e-mail: rekrutacja@tvp.pl w terminie do 15.07.2018.
W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji „PODROZE/A”.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

W CV lub treści maila NIEZBĘDNE jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji i ZOSTANĄ USUNIĘTE.


Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista w Dziale ds. Podróży Służbowych, jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista w Dziale ds. Podróży Służbowych, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.


Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista w Dziale ds. Podróży Służbowych, prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista w Dziale ds. Podróży Służbowych, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa”

Informujemy, że:
zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.
Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. 
Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.