• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Komunikat TVP

21:09, 15.10.2018
Komunikat TVP!!! pusty LEAD !!!

Oddziały regionalne, mimo samodzielności organizacyjnej, nie sporządzają odrębnych sprawozdań finansowych. Sprawozdanie finansowe jest jedno – dla całej TVP. Oddziały Terenowe TVP realizując regionalne zadania misji publicznej określone zapisami ustawowymi są, przy obecnym poziomie finansowania publicznego, nierentowne.


Podziel się:  Więcej
Poszczególne oddziały wykazują się różnym poziomem efektywności ekonomicznej, pozyskując, poza wpływami abonamentowymi, przychody z działalności komercyjnej oraz zlecenia wewnętrzne na rzecz innych jednostek TVP. Przy czym te ostatnie nie wpływają na wynik finansowy całej Spółki i nie są ujmowane w sprawozdaniu finansowym. W związku z tym, wybrane parametry finansowe OTV, prezentowane w licznych doniesieniach prasowych, nie odzwierciedlają w pełni efektywności działania i zarządzania poszczególnymi oddziałami. Ilość pozyskiwanych zleceń wewnętrznych idzie w parze z potencjałem technologicznym, kadrowym i efektywnością zarządzania tych jednostek.

Ponadto informujemy, że wynik finansowy całej Spółki po 6 miesiącach 2018 r. to zysk w wysokości 132,2 mln zł a nie strata, jak to pojawia się w doniesieniach prasowych.