Komunikat po posiedzeniu Rady Programowej TVP S.A.

17 lipca 2018r odbyło się posiedzenie Rady Programowej TVP SA. poświęcone omówieniu działań programowych Telewizji w okresie obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Rada była szczególnie zainteresowana związkiem programów poświęconych rocznicy na antenach z przyjętym programem rządowym.

W posiedzeniu udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Jarosław Sellin, Prezes Zarządu TVP SA p. Jacek Kurski, Członek Zarządu TVP S.A. p. Maciej Stanecki, Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji p. Teresa Bochwic, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji p. prof. Janusz Kawecki i p. Andrzej Sabatowski, członek Rady Mediów Narodowych, p. Poseł Joanna Lichocka, Zastępcy Dyrektora Biura Programu „Niepodległa” p. Wojciech Kirejczyk, Dyrektor Biura Kontrolingu i Restrukturyzacji oraz Biura Programowego TVP S.A. p. Agnieszka Dejneka, Zastępca Dyrektora Biura Programowego TVP SA p. Mateusz Matyszkowicz oraz Pełnomocnik Zarządu TVP S.A. ds. Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości p. Piotr Gursztyn. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Programowej S.A. p. Sławomir Siwek.

Minister Jarosław Sellin przedstawił rządowy program obchodów. Minister jest pełnomocnikiem rządu do sprawy przeprowadzenia obchodów. Program nie jest ogranicza się do kilku wydarzeń w roku Jubileuszu, ale obejmując wiele projektów zarówno w kraju jak i zagranicą sięga terminem po rok 2022. Rząd doszedł do wniosku , że proces odzyskiwania niepodległości i tworzenia Państwa Polskiego po zaborach nie odbył się jednorazowo, w dniu 11 listopada 1918r. Był to okres do odzyskania Górnego Śląska, a zatem ostatecznego wytyczenia granic Polski. Podanie tej informacji nakłada oczywiście na Telewizję Polską S.A. dodatkowy obowiązek wydłużenia okresu planowania programowego obchodów 100-lecia.

Prezes Zarządu TVP S.A. Jacek Kurski przedstawił informacje o planach telewizji publicznej w tym zakresie. Wsparte zostały przez przedstawicieli Telewizji informacjami o konkretnych przedsięwzięciach. Są to projekty o różnych formach, różnym stopniu zaangażowania – także finansowego – w zasadzie wszystkich anten. Członkowie Rady zwrócili się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o przekazanie planów. Tej tematyce Rada będzie chciała poświęcać czas także w przyszłości, zgłaszając Zarządowi TVP S.A. propozycje tematyczne okolicznościowych programów.