• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Orzeczenie z dnia 23.05.2013 r. w sprawie skargi Starosty Gryfickiego na felieton wyemitowany w Kronice TVP Szczecin 29.11.2012

15:25, 13.06.2013
Orzeczenie z dnia 23.05.2013 r. w sprawie skargi Starosty Gryfickiego na felieton wyemitowany w Kronice TVP Szczecin 29.11.2012 W imieniu

Komisji Etyki TVP

Grażyna Torbicka

Przewodnicząca Komisji Etyki

Komisja Etyki TVP otrzymała pismo Starosty Gryfickiego, Pana Kazimierza Sacia z 30 listopada 2012 roku w sprawie felietonu autorstwa red. Bartosza Łyżwińskiego o dotacjach przyznawanych bezrobotnym na uruchomienie działalności gospodarczej, zamieszczonego w programie informacyjnym Kronika TVP Szczecin 29 listopada 2012 roku.


Podziel się:  Więcej
Starosta Gryficki zaprotestował przeciwko temu, że: - „ukazał się materiał, który w sposób nierzetelny i nieprawdziwy przedstawił sposób dysponowania środkami z Powiatowego Urzędu Pracy przez Starostę Gryfickiego” i dalej, że - wykorzystując wypowiedź starosty dziennikarz zastosował skróty „które zmanipulowały moje oświadczenie”.
W związku z tym Komisja Etyki obejrzała nagranie programu i zapoznała się z przekazanymi dokumentami w tej sprawie.
Po obejrzeniu zaskarżonego materiału Komisja uznała, że istotnie dziennikarz popełnił błędy warsztatowe, co w konsekwencji mogło stworzyć wrażenie stronniczości. Komisja przesłała red. Bartoszowi Łyżwińskiemu swoje uwagi w liście, który do wiadomości otrzymali także przełożona dziennikarza - Dyrektor TVP Szczecin, a także skarżący – Starosta Gryficki.
Komisja wyraźnie podkreśla, że jej krytyczne uwagi dotyczyły tylko i wyłącznie materiału zaskarżonego. Komisja nie neguje dotychczasowego dorobku dziennikarza, red. Bartosza Łyżwińskiego. W tym miejscu Komisja wyraża ubolewanie, że Starosta Gryficki bez zgody nadawcy i adresata pisma, upowszechnił je w prasie i na portalach internetowych, dokonując przy tym nieuprawnionych uogólnień, które mogą naruszać dobra osobiste dziennikarza, a także dobre imię TVP. Stwierdzenia, jakie padły w tych publikacjach, są niezgodne z intencjami Komisji. Wytknięcie błędów warsztatowych nie jest tożsame z uznaniem dziennikarza za osobę nieetyczną co sugeruje Starosta Gryficki.
W związku z tym, że autor felietonu z 29 listopada 2012 roku, red. Bartosz Łyżwiński, a także Dyrektor TVP Szczecin i Rada Programowa TVP Szczecin uznali uwagi Komisji za niezasadne i przesłali dodatkowe informacje oraz dokumenty w sprawie, Komisja otworzyła regulaminowe postępowanie wyjaśniające: - ponownie obejrzała nagranie programu, - zapoznała się z przekazanymi Komisji nowymi informacjami i dokumentami w tej sprawie, - przeprowadziła rozmowę z autorem felietonu red. Bartoszem Łyżwińskim i Dyrektor TVP Szczecin Panią Marią Bartczak.
Na tej podstawie Komisja Etyki TVP stwierdza, że autor programu: - działał w interesie społecznym i miał pełne prawo do podjęcia takiego tematu, - zbierał i opracowywał materiały jawnie i zgodnie z prawem, - dochował tajemnicy zawodowej, nie ujawnił danych swoich informatorów, - starał się zapewnić prywatność uczestników programu, którzy o to poprosili. Dołożył starań,by chronić ich wizerunek.
Komisja podtrzymuje sformułowaną wcześniej uwagę na temat błędów warsztatowych popełnionych przez dziennikarza na etapie montażu rozpatrywanego felietonu.
W związku z tym Komisja Etyki wskazuje na uchybienie wobec pkt 4. Zasad Etyki Dziennikarskiej obowiązujących w Telewizji Polskiej: „Zbieranie i opracowanie materiałów” – (…) „Opracowanie i montaż materiałów nie mogą zniekształcać informacji czy opinii”(…)
W imieniu

Komisji Etyki TVP

Grażyna Torbicka

Przewodnicząca Komisji Etyki