• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Opinia Komisji Etyki TVP S.A. w sprawie rozmowy opublikowanej w dzienniku Rzeczpospolita 4.01.br.

12:18, 18.01.2011
Opinia Komisji Etyki TVP S.A. w sprawie rozmowy opublikowanej w dzienniku Rzeczpospolita 4.01.br.Komisja Etyki TVP oświadcza:
Nigdy nie tworzyliśmy raportu o programie „Warto rozmawiać”.

Podziel się:  Więcej
Komisja Etyki TVP oświadcza:
Nigdy nie tworzyliśmy raportu o programie „Warto rozmawiać”.
Jedyne orzeczenie Komisji dotyczące tego programu odnosi się do audycji emitowanej w dniu 30 maja 2004 roku i jest dostępne na stronach internetowych TVP. Oto fragment orzeczenia: „Pozostaje kwestią otwartą, czy dziennikarz występujący w imieniu telewizji publicznej miał prawo ujawniać czy wręcz akcentować swoje przekonania światopoglądowe w prowadzonym przez siebie programie. Nie budziłoby to wątpliwości, gdyby występował jako komentator wygłaszający własną, osobistą opinię, gdyby wyraziście oddzielił wystąpienie jako „głos w dyskusji” od sprawnego i równoważnego kierowania przebiegiem dyskusji. Kiedy jednak jako moderator prowadził telewizyjną debatę, powinien był czynić to tak, by widzowie nie odnosili wrażenia, że jest stroną w toczącym się sporze. W oczach telewidzów dziennikarz był w tym przypadku niejako rzecznikiem telewizji publicznej, która nie może się identyfikować z określonym wyborem ideowym czy politycznym”.
W 2010 roku Komisja wydała orzeczenie - również dostępne na stronach internetowych TVP dotyczące emitowanego 26 kwietnia 2010r. programu „Solidarni 2010”, zrealizowanego przez Panią Ewę Stankiewicz i Pana Jana Pospieszalskiego. Program ten nie był emitowany w cyklu „Warto rozmawiać”. Błędy warsztatowe popełnione przez autorów, skutkowały naruszeniem „Zasad etyki dziennikarskiej w TVP” obowiązujących pracowników i współpracowników telewizji publicznej.
W związku z powyższym, Komisja Etyki TVP zwraca się do redakcji dziennika „Rzeczpospolita” z wnioskiem o opublikowanie powyższej polemiki.
Przewodniczący Komisji Etyki TVP S.A.
Stanisław Pieniak