• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Opinia Komisji Etyki TVP SA z dnia 22.07.2010 w sprawie udziału Pauliny Smaszcz-Kurzajewskiej w kampanii firmy Claudio Canziano

14:08, 22.07.2010
Opinia Komisji Etyki TVP SA z dnia 22.07.2010 w sprawie udziału Pauliny Smaszcz-Kurzajewskiej w kampanii firmy Claudio CanzianoHalina Marszałek-Mrozowska

Podziel się:  Więcej
Komisja Etyki TVP dokonała przeglądu i analizy publikacji prasowych.
Na tej podstawie Komisja Etyki TVP stwierdza, że red. Paulina Smaszcz-Kurzajewska naruszyła, obowiązujące zarówno pracowników etatowych, jak i współpracowników TVP „Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A.” – w szczególności: p.13 – Konflikt interesów: „Należy czytelnie oddzielać swoją prywatną działalność od pracy w telewizji publicznej”. p.14 – Reklama i kryptoreklama: „Dziennikarzowi nie wolno zajmować się akwizycją reklam ani występować w programach reklamowych” a także rozwinięcie p.14: „Chodzi o oddalenie nawet podejrzeń, że w grę wchodzą korzyści materialne (...)”.
Komisja Etyki TVP jest głęboko zaniepokojona tym faktem, który świadczy albo o braku niezbędnej świadomości etycznej, albo lekceważeniu standardów etycznych obowiązujących dziennikarzy telewizji publicznej.
Przewodnicząca Komisji Etyki TVP S.A.
Halina Marszałek-Mrozowska