• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Orzeczenie Komisji Etyki z dn. 29.01.2009 w sprawie skargi Emilii Sobczyńskiej-Ziąbskiej

11:22, 12.02.2009
Orzeczenie Komisji Etyki z dn. 29.01.2009 w sprawie skargi Emilii Sobczyńskiej-Ziąbskiej- zapoznała się z mailem p. Emili Sobczyńskiej-Ziąbskiej z lutego 2006 r. do red. Piotra Poraj-Poleskiego zawierającym założenia programu;
- porównała oba wymienione wyżej projekty programowe.

Na tej podstawie Komisja Etyki TVP orzeka, że red. Piotr Poraj-Poleski naruszył „Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej SA”, par. 12 Rzeczywiste autorstwo:

„1. Niedopuszczalny jest plagiat jawny lub ukryty, wewnętrzny lub zewnętrzny. Dziennikarzowi nie wolno (…) korzystać bez zgody autorów z materiałów, utworów i tytułów audycji, ani też z cudzego pomysłu dziennikarskiego.

 „2. Rzeczywiste autorstwo materiałów filmowych i tekstów dziennikarz obowiązany jest podać do wiadomości telewidzów”.

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja Etyki ustaliła, że przedstawiając redakcji założenia do programu „Między mamami” red. Piotr Poraj-Poleski przepisał dosłownie tekst założeń, który otrzymał wcześniej od p. Emilii Sobczyńskiej-Ziąbskiej.

W tych okolicznościach Komisja Etyki TVP oczekuje od kierownika redakcji oraz p. Piotra Poraj-Poleskiego wypracowania formy zadośćuczynienia p. Emilii Sobczyńskiej-Ziąbskiej.

Sekretarz organizacyjny
Przewodnicząca Komisji Etyki TVP

(Ignacy Rutkiewicz)
(Wanda Nadobnik)

Podziel się:  Więcej
Warszawa, 29.01.2009 r.

dot. KE/89/2008

O R Z E C Z E N I E

 Do Komisji Etyki TVP wystąpiła p. Emilia Sobczyńska-Ziąbska ze skargą na red. Piotra Poraj-Poleskiego o to, że bez jej wiedzy i zgody posłużył się w swoim projekcie programu „Między mamami” tekstem założeń opracowanym przez nią.

W związku z tym Komisja Etyki TVP otworzyła postępowanie wyjaśniające:

 - przeprowadziła rozmowy z red. Piotrem Poraj-Poleskim, p. Emilią Sobczyńską-Ziąbską oraz z kierownik Redakcji Audycji Dziecięcych, Młodzieżowych i Edukacyjnych TVP1 Agnieszką Glapiak;

- zapoznała się z pismem p. Piotra Poraj-Poleskiego skierowanym do Komisji Etyki;

- zapoznała się ze scenariuszem i założeniami projektu programowego, zarejestrowanymi w systemie ROPAT, na podstawie których uruchomiony został program we wrześniu 2008 r.;
- zapoznała się z mailem p. Emili Sobczyńskiej-Ziąbskiej z lutego 2006 r. do red. Piotra Poraj-Poleskiego zawierającym założenia programu;
- porównała oba wymienione wyżej projekty programowe.

Na tej podstawie Komisja Etyki TVP orzeka, że red. Piotr Poraj-Poleski naruszył „Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej SA”, par. 12 Rzeczywiste autorstwo:

„1. Niedopuszczalny jest plagiat jawny lub ukryty, wewnętrzny lub zewnętrzny. Dziennikarzowi nie wolno (…) korzystać bez zgody autorów z materiałów, utworów i tytułów audycji, ani też z cudzego pomysłu dziennikarskiego.

 „2. Rzeczywiste autorstwo materiałów filmowych i tekstów dziennikarz obowiązany jest podać do wiadomości telewidzów”.

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja Etyki ustaliła, że przedstawiając redakcji założenia do programu „Między mamami” red. Piotr Poraj-Poleski przepisał dosłownie tekst założeń, który otrzymał wcześniej od p. Emilii Sobczyńskiej-Ziąbskiej.

W tych okolicznościach Komisja Etyki TVP oczekuje od kierownika redakcji oraz p. Piotra Poraj-Poleskiego wypracowania formy zadośćuczynienia p. Emilii Sobczyńskiej-Ziąbskiej.

Sekretarz organizacyjny
Przewodnicząca Komisji Etyki TVP

(Ignacy Rutkiewicz)
(Wanda Nadobnik)