• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Orzeczenie z dnia 15.01.2009 r. dotyczące programu „Pytanie na śniadanie”

15:58, 22.01.2009
Orzeczenie z dnia 15.01.2009 r. dotyczące programu „Pytanie na śniadanie”Komisja bardzo krytycznie ocenia felieton filmowy wprowadzający do rozmowy w studiu, w którym znalazły się fragmenty filmów fabularnych  przeznaczonych dla widzów dorosłych, a w tym przypadku zostały one  pokazane około godziny 9:00 rano.  Podobnie  wysoce niewłaściwe  było  umieszczenie  w felietonie wypowiedzi dziennikarki komercyjnego magazynu  „Cosmopolitan” oraz  sprzedawczyni z sex shopu.

         Po obejrzeniu wydania programu „Pytanie  na śniadanie” , em. 20 listopada 2008, Komisja Etyki  zgłosiła zastrzeżenia  do felietonu  filmowego, w którym znalazły się fragmenty filmów fabularnych  przeznaczonych dla widzów dorosłych.

         Komisja przyjęła do wiadomości wyjaśnienia  red. Alicji Resich-Modlińskiej, która przyznała, że omawianie w porannym programie TVP2 „Pytanie na śniadanie” problemu masturbacji kobiet było błędem redakcji i z tego faktu zostały wyciągnięte odpowiednie wnioski.  Do błędów przyznali się również  autorzy programu.  Jednak KE pragnie podkreślić, że to kierownik  odpowiada za dobór tematów do programu  oraz sprawuje nadzór nad całością programu.  Przyjmujemy do wiadomości informacje o ukaraniu autorów, ale dziwi fakt, że najwyższą karę /zerwanie dalszej współpracy/  poniosła  osoba odpowiedzialna za dokumentację do „Pytania na śniadanie”.
Zdaniem Komisji, naganne było samo podjęcie tematu masturbacji w programie porannym telewizji publicznej. Taka tematyka mogłaby się znaleźć  jedynie w paśmie późnowieczornym. I w żadnym wypadku nie przemawiają  do nas argumenty, iż  telewizje komercyjne  przedstawiają  tę problematykę  w swoich pasmach śniadaniowych.
Komisja Etyki TVP S.A. podkreśla z naciskiem, że jest nie do przyjęcia w telewizji publicznej ściganie się z telewizjami komercyjnymi wskaźnikami oglądalności, kosztem  jakości programów i zgodności z Zasadami etyki dziennikarskiej . Przeciwnie, to telewizja publiczna powinna wyznaczać standardy i wzorce etyczne dla telewizji komercyjnych.

 

Sekretarz organizacyjny komisji Etyki TVP    Przewodnicząca Komisji Etyki TVP

 

            (Ignacy Rutkiewicz)                          (Wanda Nadobnik)


Podziel się:  Więcej

                                                                           Warszawa, 15.01.2009 r.

 

ORZECZENIE

         W  związku z licznymi skargami na poranny program „Pytanie na śniadanie” TVP2 z 19 i 20 listopada 2008 r., w których  wytknięto telewizji publicznej skandalizujące przedstawienie tematu masturbacji kobiet / program z 19.11.2008/  oraz niewłaściwe zaprezentowanie  w felietonie filmowym /program z 20.11.2008/ problematyki seksualności nawiązującej do  ogólnopolskiej  akcji „Seks to zdrowie. Dbajmy o nie!”, Komisja Etyki  otworzyła postępowanie wyjaśniające:
- obejrzała  oba wymienione wydania programu „Pytanie na śniadanie”,
- przeprowadziła rozmowę  z red. Alicją Resich-Modlińską, kierownik  Redakcji Programów Porannych i Form Studyjnych TVP2,
- zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami  złożonymi  pani Alicji Resich-Modlińskiej przez wydawców  - red. Agnieszkę Rosłoniak /program z 19.11.2008/ i red. Marcina Sępiaka /program z 20.11.2008/,
- zapoznała się z pismem red. A. Resich-Modlińskiej informującym  KE  o zastosowanych karach wobec autorów programu oraz  wyjaśniającym  okoliczności powstania  audycji,
- zapoznała się z pisemnym wyjaśnieniem red. Marzeny Podgórskiej dotyczącym wykorzystania w felietonach filmowych  fragmentów filmów fabularnych.

         Na tej podstawie Komisja Etyki TVP orzeka, że w wydaniu programu „Pytanie na śniadanie” TVP2 z 19 listopada 2008 r. poświęconemu „Masturbacji kobiet; Dlaczego małżonki kochają się nie z mężem”  /sformułowania z forszpanu audycji/ zostały naruszone Zasady  etyki dziennikarstwa w Telewizji Polskiej S.A.:
p. 1 – Dziennikarz  telewizji publicznej wobec odbiorców
„(…) Racją realizowanej  przez dziennikarza audycji jest domniemane zainteresowanie telewidzów lub dobro publiczne (…)”

p. 11 – Szacunek dla osób
„(…) Język wypowiedzi dziennikarza powinien być wolny od słów, wyrażeń i scen wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych (…)”.

Komisja bardzo krytycznie ocenia felieton filmowy wprowadzający do rozmowy w studiu, w którym znalazły się fragmenty filmów fabularnych  przeznaczonych dla widzów dorosłych, a w tym przypadku zostały one  pokazane około godziny 9:00 rano.  Podobnie  wysoce niewłaściwe  było  umieszczenie  w felietonie wypowiedzi dziennikarki komercyjnego magazynu  „Cosmopolitan” oraz  sprzedawczyni z sex shopu.

         Po obejrzeniu wydania programu „Pytanie  na śniadanie” , em. 20 listopada 2008, Komisja Etyki  zgłosiła zastrzeżenia  do felietonu  filmowego, w którym znalazły się fragmenty filmów fabularnych  przeznaczonych dla widzów dorosłych.

         Komisja przyjęła do wiadomości wyjaśnienia  red. Alicji Resich-Modlińskiej, która przyznała, że omawianie w porannym programie TVP2 „Pytanie na śniadanie” problemu masturbacji kobiet było błędem redakcji i z tego faktu zostały wyciągnięte odpowiednie wnioski.  Do błędów przyznali się również  autorzy programu.  Jednak KE pragnie podkreślić, że to kierownik  odpowiada za dobór tematów do programu  oraz sprawuje nadzór nad całością programu.  Przyjmujemy do wiadomości informacje o ukaraniu autorów, ale dziwi fakt, że najwyższą karę /zerwanie dalszej współpracy/  poniosła  osoba odpowiedzialna za dokumentację do „Pytania na śniadanie”.
Zdaniem Komisji, naganne było samo podjęcie tematu masturbacji w programie porannym telewizji publicznej. Taka tematyka mogłaby się znaleźć  jedynie w paśmie późnowieczornym. I w żadnym wypadku nie przemawiają  do nas argumenty, iż  telewizje komercyjne  przedstawiają  tę problematykę  w swoich pasmach śniadaniowych.
Komisja Etyki TVP S.A. podkreśla z naciskiem, że jest nie do przyjęcia w telewizji publicznej ściganie się z telewizjami komercyjnymi wskaźnikami oglądalności, kosztem  jakości programów i zgodności z Zasadami etyki dziennikarskiej . Przeciwnie, to telewizja publiczna powinna wyznaczać standardy i wzorce etyczne dla telewizji komercyjnych.

 

Sekretarz organizacyjny komisji Etyki TVP    Przewodnicząca Komisji Etyki TVP

 

            (Ignacy Rutkiewicz)                          (Wanda Nadobnik)