• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Wysokość opłat abonamentowych w 2015 roku

13:43, 18.12.2014
Wysokość opłat abonamentowych w 2015 rokuOd 1 stycznia 2015 r. opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 6,50 zł miesięcznie, a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego 21,50 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2015 r. opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 6,50 zł miesięcznie, a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego 21,50 zł miesięcznie.

 
Opłaty na poczet 2015 roku można będzie wnosić już od czerwca br.

Przy opłacaniu abonamentu za okres dłuższy niż jeden miesiąc przysługują ulgi w opłatach. Opłatę abonamentową wnosimy do 25 dnia każdego miesiąca. Opłaty na poczet 2015 r., według nowych stawek, można będzie wnosić już od czerwca br. 

 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonując zmiany wysokości opłat abonamentowych, wzięła pod uwagę konieczność zapewnienia stabilnego poziomu finansowania mediów publicznych, w szczególności w sytuacji braku rozwiązań ustawowych usprawniających dotychczasowy system poboru opłat. 

 W Dzienniku Ustaw RP dnia 30 kwietnia 2014 r. opublikowana została ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wprowadza ona zmianę w art. 21 do ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych poprzez dodanie nowej kategorii osób zwolnionych od opłat abonamentowych. Do nowej kategorii należą osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Szacowany z tego tytułu ubytek abonamentu wyniesie ok. 7 mln zł w 2014 roku i ok. 14 mln w 2015 roku. 

Więcej o wysokości opłat abonamentowych w 2015 roku dowiesz się pod tym adresem