• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Ogłoszenie o sprzedaży używanych pojazdów

12:45, 13.07.2016
Ogłoszenie o sprzedaży używanych pojazdów!!! pusty LEAD !!!

Ośrodek Administracji TVP ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na używane pojazdy.

Zgłoszone do przetargu pojazdy można oglądać w dniach 1 i 2 sierpnia 2016 r. w godz. 10:00 do 12:00 na terenie Zakładu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Samochodowej 2/4.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy TVP S.A. nr 34 1030 1508 0000 0008 1726 2384 najpóźniej w przeddzień przetargu. W tytule przelewu należy zaznaczyć: wadium, poz. ogłoszenia i nr rejestracyjny pojazdu. Wadium przepada na rzecz TVP S.A. jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00 na terenie Zakładu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Samochodowej 2/4 w bud. „P” – świetlica. Do kwoty wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Pojazdy zostaną przekazane nabywcom w takim stanie technicznym, w jakim znajdowały się w dniach oględzin.

Zastrzega się prawo wycofania w/w pojazdów z przetargu bez podania przyczyn.

Centrum Informacji TVP