• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Ogłoszenie o sprzedaży używanych pojazdów

12:43, 30.03.2017
Ogłoszenie o sprzedaży używanych pojazdów!!! pusty LEAD !!!

Ośrodek Inwestycji i Transportu TVP S.A. ogłasza i II przetarg nieograniczony ustny na środki trwałe (wykaz w załączniku).

Zgłoszone do przetargu środki trwałe można oglądać w dniach 18 i 19.04.2017r. w godz. 10:00 do 12:00 na terenie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie wejście od ul. Samochodowej 2/4.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy TVP S.A. nr 34 1030 1508 0000 0008 1726 2384 najpóźniej w przeddzień przetargu. W tytule przelewu należy zaznaczyć: wadium, poz. ogłoszenia i nr rejestracyjny / nr inwentarzowy.
Wadium przepada na rzecz TVP S.A. jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest posiadanie potwierdzenia wpłaty wadium.

I Przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2017r. o godz. 10:00 na terenie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie wejście od ul. Samochodowej 2/4 w bud. „P” – świetlica.
II Przetarg odbędzie się tego samego dnia w tym samym miejscu o godz. 13: 00. Ceny wywoławcze do II przetargu zostają obniżone o 50%.
Do kwoty wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Środki trwałe zostaną przekazane nabywcom w takim stanie technicznym, w jakim znajdowały się w dniach oględzin.
Zastrzega się prawo wycofania w/w środków trwałych z przetargu bez podania przyczyn.