• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Telewizja Polska S.A. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu

11:23, 13.02.2020
Telewizja Polska S.A. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu!!! pusty LEAD !!!

Telewizja Polska S.A. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu, przeznaczonego na działalność gastronomiczną, położonego w budynku przy ul. Moniuszki 2/2a, w Warszawie.

Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem niniejszego przetargu jest wynajem lokalu użytkowego o przeznaczeniu gastronomicznym wraz z wyposażeniem o powierzchni 310,82 m².

2. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 24 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na okres 12 miesięcy.

3. Lokal znajduje się w budynku położonym przy ul. Moniuszki 2/2a w Warszawie, który posadowiony jest na działce o numerze ewidencyjnym 13 (obręb 5-03-10), będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Telewizji Polskiej S.A., objętej księgą wieczystą nr WA4M/00166081/7, zwanego dalej Lokalem.

4. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 310,82 m2.

5. Lokal składa się z bufetu, kuchni i zaplecza kuchennego, magazynów, zaplecza socjalnego dla personelu oraz toalet.

6. Na terenie kompleksu Telewizji Polskiej S.A. obowiązuje kontrola ruchu osobowego.

7. Oględziny lokalu będą możliwe w dniach od 13.02.2020 r. do 27.02.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 11:30 oraz od 15:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 22 547 60 10, 22 547 86 58, 22 547 76 02 w celu umożliwienia wejścia na teren Telewizji Polskiej S.A.

8. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: nieruchomosci@tvp.pl . Odpowiedzi będą udzielane w formie pisemnej.

Cena wywoławcza:

1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu stałego za najem Lokalu wynosi netto 9250 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz cena wywoławcza miesięcznego czynszu dodatkowego wynosi netto 0,5 % od miesięcznego przychodu uzyskanego z tytułu korzystania z przedmiotowego lokalu.

2. Oprócz miesięcznego czynszu, Najemca opłacał będzie koszty:

a) zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz energii elektrycznej - wyliczone na podstawie wskazania podliczników, zgodnie z aktualnymi stawkami, obowiązującymi u dostawców mediów,

b) okresowego czyszczenia separatora tłuszczów,

c) rozmów z telefonu stacjonarnego wyliczane w oparciu o bilingi.

Termin składania ofert:

Oferty można składać w terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 12:00, na zasadach określonych w Regulaminie przetargu. Na kopercie należy umieścić informację „Przetarg na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną, położonego w budynku przy ul. Moniuszki 2/2a w Warszawie” oraz podać dane Oferenta.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.02.2020 r., o godz. 14:00, w sali konferencyjnej Ośrodka Administracji Telewizji Polskiej S.A., mieszczącej się na I piętrze budynku „Sępólno”, położonego przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie.

Całe ogłoszenie w załączonym dokumencie.