• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Informacja ws. utworzenia rejestru elektronicznego akcjonariuszy TVP S.A.

09:30, 26.05.2021
Informacja ws. utworzenia rejestru elektronicznego akcjonariuszy TVP S.A.!!! pusty LEAD !!!

W dniu 1 marca 2021 roku został utworzony elektroniczny rejestr akcjonariuszy Telewizji Polskiej Spółka Akcyjna. Rejestr prowadzony jest przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, na podstawie umowy zawartej w dniu 25 września 2020 roku.


Podziel się:  Więcej