• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

TVP S.A. ogłasza I i II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodów

14:01, 30.07.2021
TVP S.A. ogłasza I i II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodów!!! pusty LEAD !!!

Zgłoszone do przetargu pojazdy można oglądać w dniach 11 i 12.08.2021r. w godz. 10:00 do 15:00 na terenie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie wejście od ul. Samochodowej 2/4. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy TVP S.A. nr 34 1030 1508 0000 0008 1726 2384 najpóźniej w przeddzień przetargu. W tytule przelewu należy zaznaczyć: wadium, pozycja z ogłoszenia i nr rejestracyjny pojazdu. Wadium przepada na rzecz TVP S.A. jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.


Podziel się:  Więcej
Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest posiadanie potwierdzenia wpłaty wadium.

I Przetarg odbędzie się w dniu 13.08.2021r. o godz. 9:00 na terenie Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie wejście od ul. Samochodowej 2/4 w bud. „P” – świetlica. II Przetarg odbędzie się tego samego dnia w tym samym miejscu o godz. 12:00. Ceny wywoławcze do II przetargu zostają obniżone o 50%.

Kwota wylicytowana na poszczególne pozycje z ogłoszenia jest kwotą ostateczną.

Pojazdy zostaną przekazane nabywcom w takim stanie technicznym, w jakim znajdowały się w dniu oględzin.

Zastrzega się prawo wycofania w/w pojazdów z przetargu bez podania przyczyn.

Wykaz pojazdów w załączniku