• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Deklaracja zasad FIJ

08:11, 02.09.2008
Deklaracja zasad FIJTa międzynarodowa Deklaracja rozumiana jest jako kodeks zawodowy dziennikarzy zajmujących się gromadzeniem, publikowaniem oraz komentowaniem informacji.

1. Poszanowanie prawdy i prawa obywateli do jej poszukiwania jest podstawowym obowiązkiem dziennikarza.

2. Wypełniając ten obowiązek dziennikarz powinien być wierny zasadom wolności poprzez rzetelne gromadzenie i publikowanie informacji; powinien też stawać w obronie prawa do swobodnego komentarza i krytyki.

3. Dziennikarz może przekazywać tylko te informacje, których źródło jest mu znane. Nie wolno mu zatajać istotnej informacji lub preparować dokumentów.

4. Do gromadzenia informacji, zdjęć i dokumentów dziennikarz powinien stosować wyłącznie uczciwe metody.

5. Dziennikarz powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, by sprostować opublikowaną przez siebie fałszywa informację.

6. Dziennikarz powinien strzec tajemnicy źródła danej informacji.

7. Dziennikarz powinien być świadomy niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą przejawy dyskryminacji w mediach, powinien więc unikać wyrażania dyskryminujących opinii w kwestiach płci, orientacji seksualnej, języka, religii, opinii publicznych, czy też pochodzenia społecznego lub narodowego.

8. Poważnymi nadużyciami w zawodzie dziennikarza są: plagiat
  • złośliwe zniekształcanie faktów
  • kalumnie, oszczerstwa, bezpodstawne oskarżenia
  • przyjmowanie łapówki pod jakąkolwiek postacią (za opublikowanie lub zatajenie informacji).
9. Dziennikarz godny tego miana powinien uważać za swój obowiązek przestrzeganie wyżej wymienionych zasad. W sprawach zawodowych dziennikarze powinni respektować jedynie sądy koleżeńskie, nie poddając się jakiejkolwiek ze strony rządu czy innych instytucji

Deklaracja zasad międzynarodowej federacji dziennikarzy FIJ - Federation Internationale des Journalistes IFJ (International Federation of Journalists).

Ta międzynarodowa Deklaracja rozumiana jest jako kodeks zawodowy dziennikarzy zajmujących się gromadzeniem, publikowaniem oraz komentowaniem informacji.

1. Poszanowanie prawdy i prawa obywateli do jej poszukiwania jest podstawowym obowiązkiem dziennikarza.

2. Wypełniając ten obowiązek dziennikarz powinien być wierny zasadom wolności poprzez rzetelne gromadzenie i publikowanie informacji; powinien też stawać w obronie prawa do swobodnego komentarza i krytyki.

3. Dziennikarz może przekazywać tylko te informacje, których źródło jest mu znane. Nie wolno mu zatajać istotnej informacji lub preparować dokumentów.

4. Do gromadzenia informacji, zdjęć i dokumentów dziennikarz powinien stosować wyłącznie uczciwe metody.

5. Dziennikarz powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, by sprostować opublikowaną przez siebie fałszywa informację.

6. Dziennikarz powinien strzec tajemnicy źródła danej informacji.

7. Dziennikarz powinien być świadomy niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą przejawy dyskryminacji w mediach, powinien więc unikać wyrażania dyskryminujących opinii w kwestiach płci, orientacji seksualnej, języka, religii, opinii publicznych, czy też pochodzenia społecznego lub narodowego.

8. Poważnymi nadużyciami w zawodzie dziennikarza są: plagiat
  • złośliwe zniekształcanie faktów
  • kalumnie, oszczerstwa, bezpodstawne oskarżenia
  • przyjmowanie łapówki pod jakąkolwiek postacią (za opublikowanie lub zatajenie informacji).
9. Dziennikarz godny tego miana powinien uważać za swój obowiązek przestrzeganie wyżej wymienionych zasad. W sprawach zawodowych dziennikarze powinni respektować jedynie sądy koleżeńskie, nie poddając się jakiejkolwiek ze strony rządu czy innych instytucji