Nad przestrzeganiem zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej czuwa siedmioosobowa Komisja Etyki TVP. Orzeka ona o zgodności postępowania dziennikarzy z Zasadami etyki dziennikarskiej w TVP S.A., na podstawie Uchwały nr 182/2006 Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r.(z późniejszymi zmianami)