Nad przestrzeganiem zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej czuwa siedmioosobowa Komisja Etyki TVP. Orzeka ona o zgodności postępowania dziennikarzy z Zasadami etyki dziennikarskiej w TVP S.A., na podstawie Uchwały nr 848/2019 Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. z dnia 12 grudnia 2019 r.