• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Współpraca TVP z Państwową Strażą Pożarną

15:47, 16.07.2015
Współpraca TVP z Państwową Strażą Pożarną!!! pusty LEAD !!!

Telewizja Polska i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju podpisali 16 lipca br. list intencyjny, w którym zadeklarowano wolę współpracy przy opracowaniu ogólnopolskiego Systemu Powiadomień Straży Pożarnej.

 
Podpisanie umowy

Podziel się:  Więcej
Celem systemu jest zapewnienie środków technicznych dla komunikacji jednostek Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej i pozyskiwania przez PSP zwrotnych informacji od Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym celu planuje się wykorzystanie możliwości cyfrowej transmisji poprzez Naziemną Telewizję Cyfrową. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są często najbliżej miejsca gdzie powstaje pożar, dochodzi do wypadków drogowych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń gdzie niezbędna jest interwencja straży pożarnej. Możliwe szybkie dotarcie z informacją o zdarzeniu do członków Ochotniczych Straży Pożarnych, pozwala na szybsze uruchomienie akcji ratowniczej, co z kolei może skutkować ograniczeniem rozmiarów pożaru, wypadku, klęski żywiołowej, a co najważniejsze może przyczynić się do uratowania ludzi przebywających w płonącym budynku czy na zagrożonym terenie. Porozumienie zawarte w siedzibie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej podpisali: członek Zarządu TVP dr Marian Zalewski oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.

Dr Marian Zalewski podkreślił doświadczenie Telewizji Polskiej we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii transmisji cyfrowej, czego przykładem jest wdrożony z sukcesem Regionalny System Ostrzegania. Zdaniem gen. Wiesława Leśniakiewicza czas reakcji na zdarzenie przekłada się na skuteczność akcji ratowniczej i rozmiar powstałych zniszczeń. Dlatego też współpraca TVP i PSP nad stworzeniem skutecznego sytemu powiadomień jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej jest tak istotna z punktu widzenia zarządzania zasobami organizacyjnymi straży pożarnej. .

Z kolei gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz podkreślił dotychczasową rolę Telewizji Polskiej w systemie ostrzegania i informowania obywateli przed klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami poprzez wykorzystanie Regionalnego Systemu Ostrzegania, jak również prezentowania w programach informacyjnych i publicystycznych roli i misji Państwowej Straży Pożarnei jak i funkcjonującego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Centrum Informacji TVP