• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Konkurs ofert na wynajem lokalu przeznaczonego na bufet nr 3

10:06, 04.07.2017
Konkurs ofert na wynajem lokalu przeznaczonego na bufet nr 3!!! pusty LEAD !!!

Telewizja Polska S.A. ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu, przeznaczonego na prowadzenie bufetu, znajdującego się przy studiu nr 3, na I piętrze budynku, oznaczonego symbolem „G”, położonego przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie.

Przedmiot konkursu:
1. Przedmiotem niniejszego konkursu jest wynajem lokalu w celu prowadzenia bufetu na rzecz pracowników i gości Wynajmującego.
2. Lokal znajduje się przy studiu nr 3, na I piętrze budynku, oznaczonego symbolem „G”, który położony jest przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie.
3. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 16,22 m2.
4. Lokal składa się z części dystrybucyjnej o powierzchni oraz pomieszczenia zaplecza.
5. Część dystrybucyjna otwarta jest na salę konsumpcyjną, która nie wchodzi w skład opisywanego lokalu. Sala konsumpcyjna stanowi jednocześnie zaplecze dla uczestników nagrań.
6. Lokal jest umeblowany oraz wyposażony w podstawowe urządzenia, m.in. chłodnia, zmywarka, ekspres
7. Na terenie kompleksu Telewizji Polskiej S.A. obowiązuje kontrola ruchu osobowego.
8. Oględziny lokalu będą możliwe od 5 lipca 2017 r. do 14 lipca 2017 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 15.00. W celu umożliwienia wejścia na teren Telewizji Polskiej S.A., prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 22 547 60 10, 22 547 86 58 lub 605 605 892.

Cena wywoławcza:
1. Cena wywoławcza netto, czyli wysokość jednomiesięcznego czynszu za wynajęcie lokalu w kwocie netto wynosi 1400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).
2. Najemca, z którym zostanie podpisana umowa najmu, oprócz czynszu najmu będzie obciążany także:
a) kosztami rozmów z telefonu stacjonarnego, które wyliczone będą w oparciu o bilingi,
b) kosztami zużycia energii elektrycznej, wyliczonymi w oparciu o odczyty z licznika, dokonane ostatniego dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy, według aktualnych cen dostawcy usługi,
c) ryczałtową opłatą za zużycie wody i odprowadzenie ścieków w wysokości netto, wynoszącej 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).

Termin składania ofert:
Oferty można składać w terminie do 17 lipca 2017 r. na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą kwotą miesięcznego czynszu za najem lokalu.

Wadium:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wniesienie przez Oferenta, w terminie do 14 lipca 2017 r., wadium w kwocie 1400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).

Regulamin konkursu wraz z wymaganymi dokumentami oraz wzorem umowy najmu znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.