• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

16:15, 25.09.2017
Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej!!! pusty LEAD !!!

Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie (sprzedaż) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Janowej Górze.

Przedmiot przetargu i cena wywoławcza Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest zbycie (sprzedaż) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ew. 37 i 42, położonej w miejscowości Janowa Góra nr 3, obręb 0004- Janowa Góra, gmina Stronie Śląskie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, o powierzchni 22.894 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00027416/3.

Nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r poz. 2052, z późniejszymi zmianami, dalej: ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego). Informacja o ustawowych warunkach nabycia nieruchomości rolnej znajduje się na stronie internetowej: http://www.nieruchomosci.tvp.pl