• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej

12:10, 29.05.2018
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej!!! pusty LEAD !!!

Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. P. Woronicza 17 (00-999) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony. Przedmiotem przetargu jest zbycie (sprzedaż) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu o nr ew. 12/4 (obręb 0488) o powierzchni 3 867 m², stanowiącej część nieruchomości składającej się z działek o nr ew. 12/3 i 12/4, położonej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 7, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00071585/9.

Wszystkie informacje znajdują się w załącznikach.