• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Komunikat Telewizji Polskiej

23:10, 16.07.2021
Komunikat Telewizji Polskiej!!! pusty LEAD !!!

Zarząd Telewizji Polskiej S.A. zdecydowanie potępia i sprzeciwia się brutalnym represjom stosowanym przez rząd Białorusi wobec dziennikarzy TV Biełsat wykonujących legalnie zawód dziennikarza. Zarząd TVP deklaruje pełne wsparcie dla osób dotkniętych falą prześladowań.


Podziel się:  Więcej
Skala prześladowań dziennikarzy na terytorium Białorusi jest przerażająca, oczywiście na bieżąco monitorujemy sytuację wszystkich pracowników Biełsatu, codziennie spływają do nas informacje o przeszukaniach, konfiskacie sprzętu czy zatrzymaniach. Telewizja Polska w dalszym ciągu będzie aktywnie działać na rzecz wszystkich represjonowanych dziennikarzy, z pomocy skorzystają również ich rodziny. Nigdy nie zaakceptujemy tego typu praktyk wobec dziennikarzy przekazujących prawdę całemu światu o sytuacji na Białorusi. Pamiętamy o Was, macie nasze pełne wsparcie – powiedział Jacek Kurski, Prezes Zarządu TVP S.A.

W ostatnich dniach białoruska milicja i KGB ponownie przeprowadziły zorganizowaną akcję zatrzymań, które dotknęły dziennikarzy TV Biełsat. To kolejna fala represji, na którą patrzymy z ogromnym niepokojem. Podczas czynności procesowych, milicjanci białoruscy stosują wobec zatrzymanych przemoc fizyczną, brutalnie łamiąc w ten sposób prawa człowieka.

Aparat państwa od ponad roku próbuje złamać niezależnych dziennikarzy, którzy chcą relacjonować sytuację panującą na Białorusi. Zatrzymani słyszą zarzuty formułowane głównie na podstawie dwóch artykułów białoruskiego kodeksu karnego: art. 293. (Organizacja masowych zamieszek) art. 342 pkt 1. (Organizacja masowych działań rażąco naruszających ład publiczny). Stały się one furtką dla białoruskich władz do wprowadzenia prześladowań dziennikarzy oraz obywateli tego kraju. Ten przerażający proceder trwa od zeszłego roku. Dane dotyczące zatrzymań jasno wskazują, iż najbardziej represjonowaną redakcją pozostaje TV Biełsat. Spośród 567 zatrzymanych od 2020 roku, aż 180 dziennikarzy było pracownikami Biełsatu. Łącznie przedstawiciele Biełsatu spędzili blisko 1000 dni w białoruskich więzieniach i aresztach. W tym miejscu wspomnieć należy również o aktach przemocy, podczas pracy dziennikarskiej - około 25% wszystkich zgłoszeń dotyczy przemocy stosowanej wobec dziennikarzy TV Biełsat.

Samo zatrzymanie jest zaledwie początkiem horroru ludzi walczących o wolność słowa. W aresztach i więzieniach, funkcjonariusze służb białoruskich wszelkimi dostępnymi środkami próbują brutalnie zmusić dziennikarzy do zakończenia swojej działalności na Białorusi.

Dziś, 16 lipca nad ranem milicja i funkcjonariusze Głównego Zarządu ds. Walki z Działalnością Przestępczą i Korupcją MSW weszli do domów przynajmniej 18 naszych współpracowników, gdzie dokonano rewizji i skonfiskowano sprzęt elektroniczny. W wyniku podjętych czynności zatrzymano 8 osób, z czego część w kolejnych godzinach zwolniono. Kilku współpracowników przebywało w tym czasie poza miejscem stałego zamieszkania. Na tę chwilę niemożliwy jest kontakt z dwoma osobami spośród zatrzymanej grupy.

W świetle wydarzeń związanych z prześladowaniami dziennikarzy TV Biełsat na Białorusi Zarząd Telewizji Polskiej S.A. zapewni potrzebną pomoc dla wszystkich ofiar represji oraz ich rodzin. Wszyscy będą mogli skorzystać ze wsparcia w zorganizowaniu wizy humanitarnej czy pomocy żywnościowej. Jednocześnie zapewniamy o pełnej gotowości i determinacji w staraniach o wsparcie rządu Rzeczypospolitej Polskiej w procesie uwolnienia zatrzymanych dziennikarzy.